Interreg V-A Česká republika – Polsko

Anglicky:
Synonyma:

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů jekladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány jsou budou projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena