INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika

Anglicky: INTERREG V-A Slovak Republic – Czech republic
Synonyma:

Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a slovenské příhraničí.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena