JASPERS

Anglicky: JASPERS
Synonyma:

JASPERS představuje partnerství Evropské komise (generálního ředitelství pro regionální politiku), Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Kreditanstalt für Wiederaufbau. Jedná se o nástroj technické pomoci pro dvanáct zemí EU, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007. Poskytuje dotyčným členským státům podporu potřebnou k přípravě kvalitních velkých projektů, které budou spolufinancovány z finančních prostředků EU.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena