Jednotný programový dokument (JPD)

Anglicky: Single Programming Document (SPD)
Synonyma:

Jednotný programový dokument byl dokument schvalovaný Evropskou komisí pro účely financování projektů v regionech, které v období 2000-2006 nenaplňovaly podmínky pro podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů (Cíl 1), protože jejich výkonnost je dle makroekonomických ukazatelů ve srovnání s regiony EU na vysoké úrovni (HDP vyšší než 75 % HDP v Evropě).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena