Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2)

Anglicky: Single Programming Document for Objective 2 (SPD 2)
Synonyma:

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) regionu NUTS II hlavní město Praha pro období 2004—2006 byl program na podporu rozvojových projektů na vybraném území hlavního města Prahy. Zaměřoval se zejména na investice do dopravní infrastruktury, zlepšení životního prostředí a podporu podnikatelského prostředí.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena