Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)

Anglicky: Single Programming Document for Objective 3 (SPD 3)
Synonyma:

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) regionu NUTS II hlavní město Praha pro období 2004—2006 byl program na podporu rozvoje lidských zdrojů na celém území hlavního města Prahy. Opatření v rámci JDP 3 byla zaměřena na: 1. rozvoj pružného trhu práce s důrazem na skupiny ohrožené na trhu práce; 2. sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti; 3. rozvoj systému celoživotního učení; 4. zvýšení adaptability pražských organizací prostřednictvím zvyšování kvalifikace pracovníků.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena