JEREMIE

Anglicky: JEREMIE
Synonyma:

Nástroj regionální politiky a finančního inženýrství v období 2007-2013. Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky JEREMIE byla společná iniciativa Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu v zájmu zlepšení přístupu k financování rozvoje mikropodniků, malých a středních podniků v regionech EU.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena