Konečný uživatel

Anglicky: Final recipient
Synonyma:

Konečným uživatelem podpory je subjekt, který realizuje projekt a přijímá prostředky z evropských fondů.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena