Kontrola přijatelnosti projektu

Anglicky: Project eligibility check
Synonyma:

Představuje kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady. Toto posouzení představuje nutnoupodmínku , nesplnění kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení. Kritéria přijatelnosti jsou zpravidla hodnocena odpověďmi ANO splněno / NE nesplněno a nesplnění těchto kritérií (byť jen jednoho z nich) představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení. Kriteria jsou součástí dokumentů pro Příjemce.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena