Kontrola projektu

Anglicky: Project check
Synonyma:

Se provádí buď v průběhu realizace projektu, nebo po jeho skončení. Cílem kontroly je zjistit, zda-li žadatel postupuje při realizaci projektu ve shodě s pravidly pro udělení dotace.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena