MS2014+

Anglicky: MS2014+
Synonyma:

Prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ příjemce podává projektovou žádost, komunikuje s řídicím orgánem, podává zprávy o realizaci projektu, žádosti o platbu či zprávy o udržitelnosti projektu. Celý proces administrace evropských dotací je díky MS2014+ plně elektronizován.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena