Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020

Anglicky: National Codelist of Indicators
Synonyma:

Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020 (NČI 2014+) definuje po metodické a technické stránce soubor schválených indikátorů (včetně všech povinných parametrů, tedy požadovaných dat, indikátorů). Jedná se o nástroj, který v případě nutnosti umožňuje reagovat na potřeby programů a systému monitorování a evaluace. Terminologii a závazná pravidla pro tvorbu, používání a úpravu indikátorových soustav a NČI 2014+ v programovém období 2014–2020 stanovuje Metodický pokyn Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014-2020. NČI 2014+ je evidován v MS2014+, před spuštěním MS2014+ je tvorba a aktualizace NČI 2014+ prováděna v souboru ve formátu Excel (.xlsx). Správcem NČI 2014+ je Národní orgán pro koordinaci.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena