Národní strategický referenční rámec (NSRR)

Anglicky: National Strategic Reference Framework (NSRF)
Synonyma:

Národní strategický referenční rámec představuje základní programový a strategický dokument pro programové období 2007-2013 obsahující priority a opatření, na které by členský stát chtěl v daném programovém období využít prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. V Národním strategickém referenčním rámci je popsán celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU včetně 47 popisu jednotlivých operačních programů. Národní strategický referenční rámec 2007-2013 pro ČR vychází z Národního rozvojového plánu ČR 2007-2013.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena