Natura 2000

Anglicky: Natura 2000
Synonyma:

NATURA 2000 je soustavou chráněných území evropského významu. Jejím prostřednictvím se chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a také tzv. přírodní stanoviště, vyskytující se na území EU. Členské státy EU jsou povinny vybrat nejhodnotnější území s výskytem vybraných rostlinných a živočišných druhů a přírodních stanovišť a zajistit jejich zákonnou ochranu. Z evropských fondů se zajišťují klíčové aktivit pro ochranu soustavy Natura 2000 , které byly identifikovány v rámci prioritního akčního rámce pro soustavu Natura 2000 v ČR.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena