Operační program Infrastruktura (OP I)

Anglicky: OP Infrastructure
Synonyma:

Operační program Infrastruktura pro období 2004—2006 zahrnoval rozvojové priority pro sektor dopravy a životního prostředí se zaměřením na zkvalitnění úrovně dopravní infrastruktury, zlepšení napojení na evropské sítě a zkvalitnění veřejné dopravy při dalším snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí.Řídicím orgánem pro OP Infrastruktura bylo určeno Ministerstvo životního prostředí ČR..

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena