Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Anglicky: Human Resources and Employment OP
Synonyma:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007—2013bylo zaměřenona snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Z fondů EU bylo pro něj vyčleněno 1,83 mld. € (cca 51,71 mld. Kč). V období 2014-2020 ho nahradil OP Zaměstnanost.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena