Operační program Nadnárodní spolupráce

Anglicky: Operational Programme Transnational Cooperation
Synonyma:

Programy určené pro skupiny regionů ovlivněné stejnými geografickými podmínkami. Českou republiku zahrnují 2 PROGRAMY NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE: INTERREG CENTRAL EUROPE (246 mil. EUR) INTERREG DANUBE (221 mil. EUR).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena