Operační program Podnikání a inovace (OP PI)

Anglicky: Operational Programme Enterprise and Innovation
Synonyma:

Operační program Podnikání a inovace pro období 2007—2013 byl zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporoval vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. € (cca 85,77 mld. Kč). V období 2014-2020 ho nahradil Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena