Operační program Praha Konkurenceschopnost (OP PK)

Anglicky: Operational Programme Prague Competitiveness
Synonyma:

Operační program Praha Konkurenceschopnost pro období 2007—2013 byla určena na podporu investičních projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze, podporu inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze. V období 2014-2020 nahradil tento program Operační program Praha - pól růstu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena