Operační program Průmysl a podnikání (OP PP)

Anglicky: Operational Programme Enterprise and Innovation
Synonyma:

Operační programu Průmysl a podnikání pro období 2004—2006 byl prioritně zaměřena na posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu a podnikatelských služeb s důrazem na jejich restrukturalizaci. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny především na společné podnikatelské prostředí a na individuální podporu podnikání zejména malých a středních podniků se zvláštním důrazem na začínající společnosti a inovativní podniky (podniky zavádějící nebo zkoušející nové technologie a nové výrobky). Programbyl podporován z Evropského fondu regionálního rozvoje. Za implementaci jednotlivých priorit bylo odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena