Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)

Anglicky: Operational Programme Human Resources Development
Synonyma:

Operační program Rozvoj lidských zdrojů pro období 2004—2006 byl určen k rozvoji lidských zdrojů. Priority OP RLZ: aktivní politika zaměstnanosti, sociální integrace a rovnost příležitostí, rozvoj celoživotního učení a adaptabilita a podnikání se zaměřením na rozvoj pružného trhu práce, snížení počtu a podílu osob ohrožených sociální exkluzí, rozvoj celoživotního učení, rozvoj kvalifikované pracovní síly, konkurenceschopnosti podniků, rozšiřování nabídky pracovních příležitostí v rozvojových odvětvích a posílení environmentálního přístupu. Na tento program navazoval v období 2007-2013 OP Lidské zdroje a zaměstnanost a nyní v období 2014-2020 Operační program Zaměstnanost.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena