Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VVI)

Anglicky: Operational Programme Research and Development for Innovations
Synonyma:

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace pro období 2007—2013 je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 2,07 mld. € (cca 58,39 mld. Kč).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena