Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Anglicky: Education for Competitiveness Operational Programme
Synonyma:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro období 2007—2013 je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 1,83 mld. € (cca 51,09 mld. Kč).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena