Programy meziregionální spolupráce

Anglicky: Interregional cooperation programmes
Synonyma:

Programy podporující spolupráci regionů napříč EU i mimo EU zejména v oblasti spolupráce institucí. Českou republiku zahrnují 4 PROGRAMY MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE: INTERREG EUROPE (359 mil. EUR) URBACT III (74 mil. EUR) ESPON 2020 (41 mil. EUR) INTERACT III (39 mil. EUR).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena