Program Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Anglicky: Interreg V-A Austria-Czech Republic Programme
Synonyma:

Tento program navazuje na Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Příprava nového programu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou pro programové období 2014-2020 probíhá již od ledna 2012. Přípravu zastřešuje Řídící orgán (Úřad vlády Dolního Rakouska) ve spolupráci s Národním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).Prioritou programu spolupráce Rakousko – Česká republika je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přehraniční dimenzi.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena