Poradní výbor RPS (Rámce podpory společenství 2004—2006)

Anglicky: Advisory Committee
Synonyma:

Poradní výbor RPS byl pro období 2004—2006 ustaven Řídicím orgánem RPS jako čistě poradní orgán za účelem efektivního řízení a koordinace Rámce podpory Společenství. Členy výboru byli zástupci Řídicího orgánu RPS, řídicích orgánů jednotlivých operačních programů a platebního orgán. V rámci Poradního výboru RPS bylo zřízeno několik pracovních skupin (PS).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena