Požadované prostředky

Anglicky: Required funding
Synonyma:

Objem finančních prostředků navržených ze strany žadatelů v projektových žádostech.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena