Principy (zásady) politiky HSS

Anglicky: ESC policy principles
Synonyma:

Při provádění politiky HSS jsou uplatňovány tyto hlavní principy (zásady) pomoci: a) Doplňkovost, provázanost, koordinace a soulad; b) Programování; c) Partnerství; d) Územní úroveň provádění; e) Proporcionální intervence; f) Sdílené řízení; g) Adicionalita; h) Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace; i) Udržitelný rozvoj.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena