Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko EÚS 2014-2020

Anglicky: OP Cross-Border Cooperation CR-Bavaria
Synonyma:

programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program bude nadále podporovat regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena