Programový dodatek

Anglicky: Programme complement
Synonyma:

Programový dodatek je dokument, kterým členská země provádí strategii a priority pomoci, které byly schváleny v rámci programů. Obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o opatřeních (včetně evaluace opatření ex-ante), konečných příjemcích a finančním plánu pro každé opatření. V nutných případech může být programový dodatek přehodnocen. Je zasílán Evropské komisi pro informaci.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena