Proplacené prostředky příjemcům

Anglicky: Funds paid to beneficiaries
Synonyma:

Objem finančních prostředků poukázaných na účty příjemců na financování realizace projektu, ovšem bez prostředků, které byly jako nespotřebovaná dotace příjemcem vráceny zpět poskytovateli podpory. Není rozlišováno, zda k poukázání došlo v režimu ex-ante či ex-post.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena