Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace

Anglicky: Funds covered by the Grant Award Decision/Contract
Synonyma:

Objem finančních prostředků v projektech (viz heslo Projekt), u nichž byla podepsána smlouva o financování.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena