Prováděcí (implementační) dokument

Anglicky: Implementation document
Synonyma:

Prováděcí (implementační) dokument je připravován v návaznosti na program. Prováděcí dokument informuje o implementačním uspořádání a indikátorech na úrovni oblastí podpory, dále o konkrétních formách a výši podpory v jednotlivých oblastech, způsobilých výdajích, příjemcích podpory atp. Je to dokument zpřesňující program. Žadatel by si měl vždy nastudovat text programu i prováděcího dokumentu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena