Rámec podpory Společenství (RPS) 2004 – 2006

Anglicky: Community Support Framework (CSF) 2004 - 2006
Synonyma: RPS; Rámec podpory Společenství

Rámec podpory Společenství (RPS) 2004—2006 je dokument, který schválila Evropská komise po dohodě s Českou republikou na základě předloženého Národního rozvojového plánu 2004—2006. RPS je řízen Řídícím orgánem Rámce podpory společenství, který zajišťuje koordinaci veškeré pomoci z fondů EU v České republice v období 2004—2006. Řídicí orgán RPS nese celkovou odpovědnost za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů České republice. Je odpovědný za věcnou koordinaci pomoci v rámci strukturální politiky EU a rovněž za komunikaci s Evropskou komisí. Řídicím orgánem RPS 2004—2006 je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena