Reforma politiky soudržnosti

Anglicky: Cohesion Policy Reform
Synonyma:

Evropská komise zveřejnila v únoru 2004 návrh finanční perspektivy rozšířené Evropské unie s 27 členy pro rozpočtové období počínající rokem 2007. Základním prvkem celého balíčku by měla být ambiciózní politika soudržnosti, které by měla být přidělena samostatná a transparentní rozpočtová položka. Komise doplnila svou představu reformované politiky soudržnosti o návrhy pěti nových nařízení pro politiku soudržnosti 2007+ v červenci 2004. Členské státy však s výraznějším navýšením prostředků na politiku HSS nesouhlasily a politika HSS tak i nadále v rozpočtu EU zabírá přibližně 35 %. Reformovaná politika soudržnosti si klade za cíl podporu konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje a zaměstnanosti. Existují tři nové Cíle - Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. Změny se týkají i programování a nastavení implementačního systému. Nově byl každým členským státem v návaznosti na celoevropské Strategické obecné zásady Společenství vypracován Národní strategický referenční rámec, od kterého jsou odvozeny jednotlivé operační programy. Za přípravy programových dokumentů v ČR zodpovídal Řídicí a koordinační výbor pod vedením ministra pro místní rozvoj.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena