Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Anglicky: Regional Operational Programme NUTS II South - west
Synonyma:

Regionální operační program NUTS II Jihozápad byl v rámci programovacího období 2007—2013 určen pro region soudržnosti Jihozápad sestávající z Jihočeského a Plzeňského kraje. Zaměřoval se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 619,65 mil. € (cca 17,47 mld. Kč). V období 2014-2020 byl zahrnut do Integrovaného regionálního programu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena