Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko

Anglicky: Regional Operational Programme NUTS II Moravia Silesia
Synonyma:

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko byl v rámci programovacího období 2007—2013 určen pro region soudržnosti Moravskoslezsko, který byl totožný s Moravskoslezským krajem. Zaměřoval se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Z fondů EUbylo pro něj vyčleněno 716,09 mil. € (cca 20,19 mld. Kč). V období 2014-2020 byl zahrnut do Integrovaného regionálního programu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena