Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Anglicky: Regional operational programme NUTS II North-East
Synonyma:

Regionální operační program NUTS II Severovýchod byl v rámci programovacího období 2007—2013 určen pro region soudržnosti Severovýchod sestávající z Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Zaměřoval se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a objektů a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Z fondů EU bylo pro něj vyčleněno 656,46 mil. € (cca 18,51 mld. Kč), V období 2014-2020 byl zahrnut do Integrovaného regionálního programu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena