Regionální operační program NUTS II Severozápad

Anglicky: Regional operational programme NUTS II North-West
Synonyma:

Regionální operační program NUTS II Severozápad byl v rámci programovacího období 2007—2013 určen pro region soudržnosti Severozápad sestávající z Karlovarského a Ústeckého kraje. Zaměřoval se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Z fondů EU bylo pro něj vyčleněno 745,91 mil. € (cca 21,03 mld. Kč). V období 2014-2020 byl zahrnut do Integrovaného regionálního programu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena