Regionální operační program NUTS II Střední Čechy

Anglicky: Regional operational Programme NUTS II Central Bohemia
Synonyma:

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy byl v rámci programovacího období 2007—2013 určen pro region soudržnosti Střední Čechy, který byl totožný se Středočeským krajem. Zaměřoval se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží. Z fondů EU bylo pro něj vyčleněno 559,08 mil. € (cca 15,77 mld. Kč). V období 2014-2020 byl zahrnut do Integrovaného regionálního programu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena