Registrační číslo projektu

Anglicky: Project registration number
Synonyma:

Registrační číslo projektu je unikátní číslo, které projekt získal během jeho registrace v informačním systému IS Monit7+. Toto číslo je uvedeno např. v IS Benefit7 nebo v právním aktu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena