SAPARD - Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development, Speciální předvstupní pro

Anglicky: SAPARD - Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development
Synonyma:

Program Sapard byl navržen Evropskou komisí jako speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova. Sloužil kandidátským zemím jako pomocník při řešení konkrétních úkolů při zavádění práva ES (acquis communautaire) vztahujícímu se ke společné zemědělské politice, strukturálním změnám v jednotlivých zemědělských sektorech a na venkově.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena