Sektorový (tématický) operační program

Anglicky: Sectoral (thematic) operational programme
Synonyma:

V rámci cíle Konvergence bylo pro období 2007—2013 připraveno celkem 8 sektorových (tematických) operačních programů (OP). Každý z těchto 8 operačních programů mělo specifické tematické zaměření a realizovali se ve většině případů ve všech regionech soudržnosti ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Na sektorové operační programy cíle Konvergence je vyčleněno 21,2 mld. EUR (cca 598,6 mld. Kč). Jednalo se o OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný OP a OP Technická pomoc. Existují však mezi nimi i tzv. vícecílové OP, které byly realizovány na území celé ČR včetně Prahy: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OV Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný OP a OP Technická pomoc. Tyto OP byly navíc doplněny prostředky z cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ve výši 75,77 mil. EUR (cca 2,1 mld. Kč), které byly určeny pro realizaci vícecílových programů na území hl. m. Prahy. V období 2014-2020 se používá termín Národní operační programy, které zahrnují Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Zaměstnanost, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí, Integrovaný regionální operační program, Operační program Praha - pól růstu ČR, Operační program Technická pomoc, Operační program Rybářství 2014-2020, Program rozvoje venkova.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena