Souběh dotací

Anglicky: Concurrence of subsidies
Synonyma:

Podmínka vylučující "souběh dotací" znamená, že, žádný projekt spoluhrazený z fondů nelze podporovat současně v rámci více cílů politiky HSS. Financování projektu z fondů vylučuje možnost čerpání finančních prostředků na stejný projekt z dalších národních nebo zahraničních programů.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena