Společná komunikační strategie ESI fondů v programovém období 2014-2020

Anglicky: Common communication strategy of ESI Funds in the programming period 2014-2020
Synonyma:

Společnou komunikační strategií ESI fondů v programovém období 2014-2020 se rozumí dokument, který představuje rámcovou komunikační strategii pro všechny řídicí orgány programů v programovém období 2014-2020 a Národního orgánu pro koordinaci. Společná komunikační strategie definuje hlavní cíle informování a publicity ESI fondů, cílové skupiny, komunikační nástroje, rámcový harmonogram, indikativní rozpočet a pravidla pro monitoring a vyhodnocování úspěšnosti naplňování stanovených cílů.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena