Společný regionální operační program (SROP)

Anglicky: Joint Regional Operational Programme
Synonyma:

Společný regionální operační program byl v období 2004—2006 horizontálně průřezovým programem zahrnujícím priority sedmi regionů soudržnosti spadajících pod Cíl 1 v oblastech, jako je posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb, rozvoj dopravní infrastruktury, lidských zdrojů a cestovního ruchu. Podpora byla poskytována ze dvou fondů: Evropského fondu regionálního rozvoje a Evropského sociálního fondu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena