Strategie místního rozvoje

Anglicky: Local development strategy
Synonyma:

Je ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na místní úrovni, která přispívá ke splnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, případně k dosažení priorit EU v oblasti rozvoje venkova, a která je prováděna v rámci partnerství (viz heslo Partnerství) na vhodné úrovni.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena