Synergie

Anglicky: Synergie
Synonyma:

Synergie je věcná vazba mezi dvěma a více projekty předloženými do dvou či více programů stejným nebo více žadateli / příjemci, jejichž současné, resp. bezprostředně návazné působení má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů každého z projektů realizovaného odděleně. Efektivní koordinace těchto vazeb prostřednictvím funkčních koordinačních mechanismů znásobuje příspěvek k naplňování cílů jednotlivých programů ESI fondů a strategických cílů Dohody o partnerství. Synergie jsou sledovány z úrovně projektů a představují základ pro jejich sledování na úrovni programů a také Dohody o partnerství.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena