Tematický operační program

Anglicky: Thematic operational programme
Synonyma:

Je zaměřen na určitou tematicky ohraničenou oblast – např. doprava, životní prostředí, či školství. V České republice je v tomto programovém období osm tematických operačních programů. Někdy jsou též nazývány jako sektorové operační programy.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena