Transparentnost

Anglicky: Transparency
Synonyma:

Pojem se používá ve smyslu otevřenosti způsobu fungování orgánů EU, k níž se tyto orgány zavázaly. Podnikají kroky v zájmu zlepšení přístupu veřejnosti k informacím a snaží se vytvářet jasnější a srozumitelnější dokumenty.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena